RUS
Все разделы
Чехия
У компании
Объявления

Объявления в Чехии от Litech Aqua, ООО

Украина66    Австралия33    Австрия31    Азербайджан53    Чехия48   
Cистемы сорбционной очистки воды ASORB
Цена
Цена по запросу
Asorb засыпной сорбционный фильтр, который активно применяется в бытовой, коммерческой и промышленной водоподготовке. Цена рассчитывается исходя из необходимой производительности
5 фев
4
Průmyslová reverzní osmóza
Průmyslová reverzní osmóza - фото 1
Průmyslová reverzní osmóza - фото 2
Průmyslová reverzní osmóza - фото 3
Цена
Цена по запросу
Systémy reverzní osmózy jsou schopny odstraňovat soli a další nečistoty, jako jsou bakterie, cukry, proteiny, barviva a inkluzní látky s molekulární hmotností více než 150-250 daltonů. Nabízíme...
5 фев
3
Obchod s prodejem čištěné vody (zařízení)
Цена
Цена по запросу
Kompletní řešení čištění a stáčení vody na klíč. Uvažujete o podnikání v prodeji čisté vody? Rádi Vám pomůžeme! Základní cena zařízení pro čistírnu a stáčecí stanici vody s výkonem: - do 6000...
5 фев
Kartušové mikrofiltrace
Цена
Цена по запросу
Kartušová mikrofiltrace je moderní, efektivní a ekonomické řešení, které je široce používáno při čištění vody a jiných kapalin. Použití mikrofiltračních kartuší: Čištění vody: - domácí vodní...
5 фев
Электродиализ
Цена
Цена по запросу
Предоставляем услуги по индивидуальному проектированию и производству установок электродиализа. Электродиализ - метод электромембранной обработки жидкостей. Применяется для: разделения и...
5 фев
Системы электродеионизации "L-EDI
Цена
Цена по запросу
Электродеионизация — один из самых современных способов подготовки воды в промышленности, который обеспечивает удаление растворенных веществ без использования реагентов с помощью постоянного...
5 фев
Картриджи микрофильтрации
Цена
Цена по запросу
Картриджная микрофильтрация - это современное эффективное и экономичное решение, которые широко используется в очистке воды и других жидкостей. Области применения микрофильтрационных картриджей:...
5 фев
6
Бизнес продажи очищенной воды (оборудование)
Бизнес продажи очищенной воды (оборудование) - фото 1
Бизнес продажи очищенной воды (оборудование) - фото 2
+2 фото
Бизнес продажи очищенной воды (оборудование) - фото 3
Цена
Цена по запросу
Линия очистки и розлива воды под ключ. Задумываете о бизнесе по продаже чистой воды? Мы будем рады Вам помочь! Базовая стоимость оборудования для пункта очистки и розлива воды...
5 фев
2
Промышленный обратный осмос
Цена
Цена по запросу
Системы обратного осмоса способны удалять соли и другие примеси, такие как бактерии, сахар, белки, красители и включения, имеющие молекулярную массу более 150-250 дальтон. Мы предоставляем полную...
5 фев
Установка ультрафильтрации Litech Aqua Ultra Line
Цена
Цена по запросу
Наша компания специализируется на производстве оборудования для водоподготовки и очистки жидких сред уже более 10 лет. Производим установки ультрафильтрации Litech Aqua Ultra Line для различных...
5 фев
Модульные системы водоподготовки на нержавеющих рамах
Цена
Цена по запросу
Бренд водоподготовительного оборудования Литек Аква (Litech Aqua) предлагает своим клиентам уникальное решение - модульные системы водоподготовки на нержавеющих рамах. Имея большую...
5 фев
2
Очистка глицерина
Цена
Цена по запросу
До недавнего времени на мировой рынке было по сути всего два типа глицерина: 1) Глицерин сырец 30-80 % (темно-коричневая жидкость, часто с выразительным запахом) - это неочищенный сырой глицерин с...
5 фев
Elektrodeionizační systémy „L-EDI“
Цена
Цена по запросу
Elektrodeionizace je jednou z nejzajímavějších a nejmodernějších metod průmyslové úpravy vody Aplikace: Elektrodeionizace se používá ve všech procesech získávání vody s velmi nízkým obsahem solí...
5 фев
2
Elektrodialýza
Цена
Цена по запросу
Elektrodialýza je elektromembránový proces, během něhož jsou ionty transportovány přes polopropustnou membránu pod vlivem elektrického pole. Elektrodialýza má několik výhod ve srovnání s jinými...
5 фев
3
Zařízení pro průmyslovou úpravu vody
Цена
Цена по запросу
Nabízíme vysoce kvalitní zařízení pro úpravu vody Litech Aqua TM (vyrobeno na Ukrajině) S využitím mnohaletých praktických zkušeností dokážeme vyřešit jakýkoliv úkol čištění vody. Vyrábíme...
5 фев
2
Промышленная водоподготовка
Цена
Цена по запросу
Мы являемся производителем оборудования промышленной водоподготовки для: - пищевой промышленности, - фармацевтической промышленности, - теплоэнергетики, - аграрного и сельско-хозяйственного...
5 фев
3
Industrial water treatment equipment
Цена
Цена по запросу
We offer high-quality equipment for water treatment Litech Aqua TM (produced in Ukraine) Using many years of practical experience, we can solve any task of water purification. We produce the...
5 фев
2
Electrodialysis
Цена
Цена по запросу
Electrodialysis is an electromembrane process, during which ions are transported through a semipermeable membrane under the influence of an electric field. Electrodialysis has several advantages...
5 фев
Electrodeionization systems "L-EDI"
Цена
Цена по запросу
Electrodeionization is one of the most interesting and modern methods of industrial water treatment Application: Electrodeionization is used in any processes of obtaining water with very low salt...
5 фев
2
Systém ultrafiltrace
Цена
Цена по запросу
Ultrafiltrace je jednou z baromembránových metod čištění vody. Pod určitým tlakem voda vstupující do jednotky ultrafiltrace prochází polopropustnou membránou a dělí se na dva proudy. Jeden z těchto...
5 фев
Filtrace vína
Цена
Цена по запросу
V arzenálu naší společnosti jsou několik technologií pro čiření a filtrace vína a vinných materiálů: 1. Technologie tangenciální filtrace CFM Wine. Jedná se o unikátní zařízení vyvinuté...
5 фев
Modular water treatment systems in containers
Цена
Цена по запросу
Modular water treatment systems in containers are effective and convenient solutions that can provide enterprises with quality water, industrial facilities and even individual settlements. The...
5 фев
Modular water treatment systems on stainless frames
Цена
Цена по запросу
Ukrainian manufacturer of water treatment equipment - Litech Aqua offers a unique solution for customers - modular water treatment systems on stainless steel frames. Having a large production base...
5 фев
2
Purification of glycerin (equipment)
Цена
Цена по запросу
Until recently, there were essentially only two types of glycerin on the world market: 1) Raw glycerin 30-80% (dark brown liquid, often with a distinctive odor) - this is crude crude glycerin with...
5 фев
2
Ultrafiltration system
Цена
Цена по запросу
Ultrafiltration is one of the baromembrane methods of water purification. Under certain pressure, the water entering the ultrafiltration unit passes through a semipermeable membrane and is divided...
5 фев
Фильтрация вина
Цена
Цена по запросу
В арсенале нашей компании есть несколько технологий для осветления и фильтрации вина и виноматериалов: 1. Технология тангенциальной фильтрации СFM Wine. Это уникальное оборудование, разработанное...
5 фев
Wine filtration
Цена
Цена по запросу
In the arsenal of our company there are several technologies for clarifying and filtering wine and wine materials: 1. Technology of tangential filtration CFM Wine. This is a unique equipment...
5 фев
2
I-Rem filter (removal of iron, manganese, hydrogen sulphide)
Цена
Цена по запросу
I-Rem effectively performs the following functions: removal of iron; removal of manganese; removal of hydrogen sulphide; The service life of the filtering backfill is 7 years! This filter does...
5 фев
Электролиз оборудование для производства гипохлорита натрия
Цена
Цена по запросу
Предлагаем технологию производства гипохлорита натрия. Мембранные электролизные аппараты от производителя. Полная техническая и информационная поддержка. Выезд специалиста в любую точку мира....
5 фев
Elektrolýza zařízení pro výrobu hypochloritu sodného
Цена
Цена по запросу
Nabízíme technologii výroby hypochloritu sodného. Membránové elektrolytické aparatury od výrobce. Kompletní technická a informační podpora. Výjezd specialisty kamkoliv na světě. Individuální...
5 фев
Technické poradenství zařízení na přípravu vody a filtrace kapalin
Цена
Цена по запросу
Společnost Litech Aqua nabízí specializovanou službu: technické poradenství v oblasti zařízení na přípravu vody a filtrace kapalin, stejně jako technické poradenství v automatizaci a dispečinku...
5 фев
Laboratorní a pilotní testy na zařízení na přípravu vody a filtrace kapalin
Цена
Цена по запросу
Společnost Litech Aqua sleduje novinky a nejlepší technologie filtrace vody a kapalin. Naše společnost aktivně zkoumá špičkové technologie, které se vyvíjejí zde a teď. Hlavní technologie: ...
5 фев
Modulární systémy úpravy vody na nerezových rámech
Цена
Цена по запросу
Ukrajinský výrobce zařízení pro úpravu vody - Litech Aqua nabízí zákazníkům jedinečné řešení - modulární systémy úpravy vody na nerezových rámech. Díky velké výrobní základně a odborníkům na 3D...
5 фев
Modulární systémy úpravy vody v kontejnerech
Цена
Цена по запросу
Modulární systémy úpravy vody v kontejnerech jsou efektivní a pohodlná řešení, která mohou poskytnout podnikům kvalitní vodu, průmyslovým zařízením a dokonce i jednotlivým sídlištím. Návrh...
5 фев
Příprava a čištění katalytických přísad v systému výfukových plynů dieselových motorů
Цена
Цена по запросу
Katalytické přísady v systému výfukových plynů dieselových motorů se používají k redukci emisí škodlivých znečišťujících látek. Výroba nafty výfukové kapaliny (DEF): Močovinový roztok se míchá s...
5 фев
Preparation and purification of catalytic additive in exhaust gas system of diesel engines
Цена
Цена по запросу
Catalytic additives in the exhaust gas system of diesel engines are used to reduce emissions of harmful pollutants Production of diesel exhaust fluid (DEF): The urea solution is mixed with...
5 фев
Лабораторные и пилотные испытания на оборудовании водоподготовки и фильтрации жидкостей
Цена
Цена по запросу
Компания Литек Аква держит руку на пульсе новинок и лучших технологий фильтрации воды и жидких сред. Наша компания активно исследует передовые технологии, которые разрабатываются здесь и сейчас....
5 фев
Технический консалтинг оборудования водоподготовки и фильтрации жидкостей
Цена
Цена по запросу
Компания Литек Аква предлагает узкоспециализированную услугу: технический консалтинг в вопросах оборудования водоподготовки и фильтрации жидкостей, а также технический консалтинг автоматизации и...
5 фев
2
Čištění glycerinu (zařízení)
Цена
Цена по запросу
Donedávna byly na světovém trhu v podstatě pouze dva druhy glycerinu: 1) Surový glycerin 30-80% (tmavě hnědá kapalina, často s výrazným zápachem) - jedná se o surový glycerin s vysokým množstvím...
5 фев
2
Systémy reverzní osmózy
Цена
Цена по запросу
Litech Aqua - systémy reverzní osmózy, které jsou vyvíjeny pomocí pokročilého 3D modelování a softwaru pro navrhování přesných procesů. Naše systémy reverzní osmózy jsou vyráběny na mobilním...
5 фев
×
×
Выбрать раздел
×